Fortællinger

Johan C. Sulkjær: Nørre Nissum Sogn - Bind I

Udgivet med støtte af den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse i 1932

Download den digitaliserede bog her

Mads Jensen Madsen, redaktør på "Socialdemokraten" i Lemvig 1914 - 1943

Randi Ottosen har lavet en hjemmeside om sin farfars virke i Lemvig, krydret med billeder og egnshistorie(r).
Historier fra Vestjylland - fra fortid og nutid...!

DVD om Ramme

Den nye Dybe-Rammefilm viser naturen på forskellige tider af året. Der tegnes et billede af områdets institutioner, befolkning, landbrug og andre erhverv.

Virksomhedsejere viser deres virksomhed frem og redegør for dens fortid og nutid samt deres forventninger til fremtiden. Filmen viser, hvordan landbrugets kvægbrug, svinehold og planteavlsproduktion er organiseret i 2013. Livet i skolen, på plejehjemmet og i hallen beskrives. 

I filmen vises der klip fra de 2 tidligere Rammefilm fra 1952 og 1962 til belysning af den udvikling, der har fundet sted.

Filmen kan købes i LET-KØB i Ramme. Prisen er 100 kr

Jul i Ramme skole ca. 1905

Jul i Ramme skole ca. 1905: Birgitte Lund Pedersens erindringer, Lemvig Museum.
Læs historien her

Marked i Bækmarksbro

Fra Hardsyssels Aarbog 1973  af Viggo Svanstrøm.
Læs historien her

Min barndoms mennesker i Møborg

Fra Hardsyssels Aarbog 1976 af Viggo Svanstrøm
Læs historien her

Maren Mortensen (Maren Hyv)

Født den 17. juni 1831 i Kattenhøj, Møborg af Jens Erik Villadsen
Læs historien her

Andelsmejerier og privat mejerier på Lemvigegnen samt Harboøre

Af Ib Brændgaard Jensen
Læs historien her

VANDBORGREVYENS SANGE

Fra 1998 og fremefter - Fælleshusets tryk
Læs historien her

Født i Engvang 

Knud Nybo, Nr. Nissum

Født i Engvang© 2013 Arkivsamvirket i Lemvig Kommune