Kirkebøger fra Lemvig Valgmenighed 
er indscannet  og lagt danishfamilysearch.

Søg i kirkebøgerne her


Kirkebøger fra Bøvling Valgmenighed 
er indscannet  og lagt danishfamilysearch.

Søg i kirkebøgerne her

l

Arkivsamvirket i Lemvig Kommune

Vi er i Lemvig Kommune i alt 14 lokalhistoriske arkiver, som alle er etableret i perioden fra 1970 – 2004.

Lemvigbogen 2017

Lokalarkiverne i Lemvig Kommunes årbog


Dagligdagen i Damernes Magasin i Lemvig
Hanna Tommerup, Marianne Trillingsgaard, Kirsten Kruse, Birthe Vendelbo og Anne Lise Sværke har fortalt deres historie til Jens Erik Villadsen

En sindssyg retssag fra 1813
Af Jens Andersen, Bøvling

Lemvig Konservative Folkeparti 1884-2014
Af Ole Due, Nørre Nissum

Vandbygningsvæsenets (VBV) fotosamling 1895-1917
Bearbejdet af Tove Lisby i samarbejde med Kystdirektoratet

Bogen  kan man købe i Lemvig Boghandel

Prisen i den nye udgave sat til 95.- kr.
Arkivsamvirket er paraplyorganisation for de 14 arkiver. Lemvig Bibliotek har gennem alle årene været en naturlig ledelse og samarbejdpartner.

Vi afholder erfaringsudvekslings
møder og kurser for arkivmedarbejderne med henblik på at opnå en nogenlunde ensartet måde at registrere og arkivere på

Jens Erik Villadsen
(fmd. Arkivsamvirket og webmaster)
mail@jevilladsen.dk

Adresse:
Lemvig Bibliotek
Skolegade 3
7620 Lemvig
Telefon 9663 1500


 


2013 Arkivsamvirket i Lemvig Kommune