Kontakt

Du er meget velkommen til:

- At besøge os på arkiverne eller kontakte os. På arkiverne kan du se, hvad vi har af arkivalier og billeder med mere om netop dit/Jeres sted.

- At aflevere materialer til os – som lån eller som gave, det gælder arkivalier, f.eks. skøder og dokumenter m.m.. Det samme gælder billeder, som vi scanner. Fra fotoalbums kan vi scanne de billeder ind, som har interesse.

- Er du interesseret og har lyst til at arbejde med lokalhistorien , kan vi bruge dig som frivillig –( både unge og ældre ) Gerne EDB kendskab på brugerniveau. Det er et spændende fritidsjob!

- Du er meget velkommen til at kontakte os: mail@jevilladsen.dk

- Som tilflytter må du meget gerne besøge os på arkiverne for at få noget at vide om egnen/byen og stedet, hvor du bosætter dig.

- Både unge og ældre kan have glæde af at besøge os på lokalarkiverne.

Liste over lokalarkiver


© 2013 Arkivsamvirket i Lemvig Kommune