Lemvigbogen - Arkivsamvirket i Lemvig Kommune

Arkivsamvirket i Lemvig Kommune
Gå til indhold

Lemvigbogen

Arkivsamvirket i Lemvig Kommune har siden 2012 udgivet årbøger med spændende historier fra lokalområdet.
Bøgerne kan købes i Lemvig Boghandel
Lysgaard-Madsen - skohandler på torvet i Lemvig og verdensberømtDueavler
Af Rasmus Dalsgaard
 
Ramme marked i 1920’erne
Af Harald Moustgaard
 
Thingtofte Mejeri i Gudum 1903-1969
Af Hans Colding og Christian Futtrup
 
Fra den yderste gård i Fjaltring – et tidsbillede fra 1920’erne
Af Anna Maagaard
 
Kongebesøg og pastoren i Thyborøn og Harboøre
Af Christian Møller
 
Fotos fra arkiverne i Lemvig kommune
Barndommen i Harboøre
Af Anders Vrist Langer
 
To degnehistorier fra Nørre Nissum og Tørring
Af Bent Søgaard
 
Et langt liv ved æ haw
Af Jens Erik Villadsen
 
Lemvig Bibliotek fejrer 90-års fødselsdag i 2021
Af Sofie Sidelmann Yderstræde
Industrihotellet i Lemvig – hotel og hotelværter gennem 100 år
Af Per Mack Andersen, Hjørring

Fodboldhistorie fra Tangsø
Af Myrna Jensen, Flynder

Minør på vestkysten
Af Bent Vifert Larsen, Kalvehave

Ramme Maskinfabrik 1947 – 2017
Af Knud Erik Skougaard, Bent Skougaard og Jette Trillo-Figueroa

Barndomsminder fra Dybe
Af Jens Berkild

Herfra min verden gik og herfra min verden går
Af Christian Futtrup, Gudum
Gudum Maskinfabrik
Af Gitte Fiskbæk, Gudum

Dybe Elværk
Af Kristian Præstegaard, Ramme

En vognmands erindringer
Af Myrna Nielsen, Bækmarksbro

En sølvbryllupsrejse til Hygum Præstegård i 1872
Af Kristian Præstegaard

Rovmordet i Nørresundby
Af Dorte Svendsen, Lemvig
Jens Peders drøm om Canada – en boble, der brast
Af Anna Marie Touborg, Gudum

Min fars liv – en levnedsbeskrivelse
Af Birthe Munksgaard, Harboøre

Glimt fra min tid i Lemvig under krigen
Af Karl V. Riisgaard (1915-2002)

Købmand Lars Kiers levnedsbeskrivelse
Af Lars Kier, Lemvigog redigeret af Ib Brændgaard Jensen, Vandborg

Slægtsforskning i Lokalarkivet
Af Preben Gloggengiesser
Dagligdagen i Damernes Magasin i Lemvig
Hanna Tommerup, Marianne Trillingsgaard, Kirsten Kruse, Birthe Vendelbo og Anne Lise Sværke har fortalt deres historie til Jens Erik Villadsen

En sindssyg retssag fra 1813
Af Jens Andersen, Bøvling

Lemvig Konservative Folkeparti 1884-2014
Af Ole Due, Nørre Nissum

Vandbygningsvæsenets (VBV) fotosamling 1895-1917
Bearbejdet af Tove Lisby i samarbejde med Kystdirektoratet
Kvinder ved Kysten. Kvindeliv i Harboøre i 1800-tallet
Af Maria Nørby Pedersen

Barndomserindringer fra Lemvig omk. 1920
Af Carl Andersen Viderefortalt af hans søn - Per Maack Andersen

Fattigforsorg i Tørring-Heldum sogne
Af Ib Noe

Brandborg Mejeri
Af Myrna Nielsen

Nørre Nissum Højskole 1942 - 43
Af Børge Tønning
Ib Brændgaard Jensen
En skrivelse til Nationalmuseet.
Om livet og forholdene i Brunsgaard, Vandborg sogn, Lemvig Kommune i årene 1875-1885.

Per Maack Andersen
Sløk/Slyk familien i Lemvig.  
Om navnets oprindelse og forekomst i byen  - specielt i 1800-tallet med Peder Hansen Sløk (1805–1873) og dennes børn.

Jytte Nielsen
En tragisk hændelse i Nørre Nissum 1877.
Peter Byskov skrev i 1943 om et drama i sin familie, der fandt sted i 1877. Faderen til 11 børn ville have lidt ro ved sengetid, da moderen var indlagt på sygehuset. Midlet var et sovemiddel tilsat arsenik, herved døde flere af børnene.

Jens Erik Villadsen
Kystingeniørens billeder fra Bovbjerg 1919 - 21.
Martin Ingemann Johansen var kystingeniør ved høfde byggeriet og boede fra 1919 - 21 i et lille hus  "Blæsbjerg" vest for Bovbjerg Fyr, med sin hustru Olga Johanne. Ingemann Johansen var noget så usædvanlig for den tid som amatørfotograf. Det er historien om den usædvanlige kystingeniør og nogle af hans fotografier.
Med Nissum Fjord som nabo
Af Willy Gransgaard tdl. ejer af Ml. Krogshede Bøvling
Om et mislykket afvandingsprojekt sidst i 1800tallet og hvordan man siden har brugt fjorden i hverdag og fritid.

Lysthuset i Noermarks have, Vejlby
Af Hanne Mehl, Harboøre
Chr. Hou Mærsk byggede i 1901 et lille hus i haven, hvor han kunne bede og holde andagt efter han var blevet enkemand med 11 børn. Lidt om livet i Harboøre sidst i 1800 tallet.

Råbjerghøj – Husmændenes mødeplads
Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum og Kirsten Didriksen & Birthe Falk Agerbo, Bonnet Lokalarkiv
Et fælles sted til oplysning og dygtiggørelse af husmændene og oplæring af ungdommen. Om stifterne, børnedyrskuer og stedet i dag.

Robert Eriksens liv som fisker
Af Dorte Svendsen, Lemvig
Fra han startede på en kutter som ung, om vinterfiskeri i Østersøen og andre oplevelser til søs. Som havnearbejder og om Lemvig havns forandring i hans tid.

"Æ gammel møller" i Gudum Klostermølle
Af Anna Marie Tovborg, Gudum
Den unge gårdmandssøn der i 1833 bliver gift med den ældre mølleenke. Hvordan han blev en rig og velanskrevet mand i sognet, ved hjælp af flid og retfærdighed.
Ove Urth
Lemvig under og efter besættelsen
Lokalafdeling af Danmarks Frihedsråd stiftes i Lemvig. Modstandsgrupperne organiseres. Tyskerne opløser politiet.  Byrådet opretter Borgerværn. Befrielsen, retsopgøret og flygtningelejren i Rom

Kristian Præstegaard
Dybe-Ramme Kommunes Vagtværn 1944-1945
Om små og store synder under besættelsen

Flynder Sognearkiv
Ellen Agergaards erindringer fra Bækmarksbro og Flynder 1910-1945
Ellen Kirstine Agergaard, født Kattenhøj, 1903 i Brogaard, Bækmarksbro og død 1980 i Lemvig

Karl Pedersen
Mett Julius
En barsk historie fra midten af 1800tallet om svigt, om ”tvangsflytning” fra den smilende natur i Midtjylland til den, for hende, ukendte og barske egn i Vestjylland. Hvordan hun alligevel fik sig arbejdet op til en tålelig tilværelse.
Ib Noe
Et tragisk mord i Hygum Sogn 1872
- og hvordan livet gik for den unge gerningsmand.

Christian Winkel Olesen
Thyborøn under besættelsen
Dagligliv og våbentransport

Arne Lisby Kjær
Om livet på Bøvling Klit og Mærsk-området i Fjaltring 1935 - 1955
- og hvordan det siden er gået med havet som nabo
Arkivsamvirket i Lemvig Kommune
Tilbage til indhold