Publikationer

Jens Peders drøm om Canada – en boble, der brast
Af Anna Marie Touborg, Gudum

Min fars liv – en levnedsbeskrivelse
Af Birthe Munksgaard, Harboøre

Glimt fra min tid i Lemvig under krigen
Af Karl V. Riisgaard (1915-2002)

Købmand Lars Kiers levnedsbeskrivelse
Af Lars Kier, Lemvigog redigeret af Ib Brændgaard Jensen, Vandborg

Slægtsforskning i Lokalarkivet
Af Preben Gloggengiesser

Dagligdagen i Damernes Magasin i Lemvig
Hanna Tommerup, Marianne Trillingsgaard, Kirsten Kruse, Birthe Vendelbo og Anne Lise Sværke har fortalt deres historie til Jens Erik Villadsen

En sindssyg retssag fra 1813
Af Jens Andersen, Bøvling

Lemvig Konservative Folkeparti 1884-2014
Af Ole Due, Nørre Nissum

Vandbygningsvæsenets (VBV) fotosamling 1895-1917
Bearbejdet af Tove Lisby i samarbejde med Kystdirektoratet

Kvinder ved Kysten
Kvindeliv i Harboøre i 1800-tallet
Af Maria Nørby Pedersen

Barndomserindringer fra Lemvig omk. 1920
Af Carl Andersen
Viderefortalt af hans søn - Per Maack Andersen

Fattigforsorg i Tørring-Heldum sogne
Af Ib Noe

Brandborg Mejeri
Af Myrna Nielsen

Nørre Nissum Højskole 1942 - 43
Af Børge Tønning
Ib Brændgaard Jensen
En skrivelse til Nationalmuseet
om livet og forholdene i Brunsgaard, Vandborg sogn, Lemvig Kommune i årene 1875-1885.

Per Maack Andersen
Sløk/Slyk familien i Lemvig. 
Om navnets oprindelse og forekomst i byen  - specielt i 1800-tallet med Peder Hansen Sløk (1805–1873) og dennes børn.

Jytte Nielsen
En tragisk hændelse i Nørre Nissum 1877.
Peter Byskov skrev i 1943 om et drama i sin familie, der fandt sted i 1877. Faderen til 11 børn ville have lidt ro ved sengetid, da moderen var indlagt på sygehuset. Midlet var et sovemiddel tilsat arsenik, herved døde flere af børnene.

Jens Erik Villadsen
Kystingeniørens billeder fra Bovbjerg 1919 - 21.
Martin Ingemann Johansen var kystingeniør ved høfde byggeriet og boede fra 1919 - 21 i et lille hus  "Blæsbjerg" vest for Bovbjerg Fyr, med sin hustru Olga Johanne. Ingemann Johansen var noget så usædvanlig for den tid som amatørfotograf. Det er historien om den usædvanlige kystingeniør og nogle af hans fotografier.Flemming Lauritsen
Glimt fra elektrificeringen af de danske landdistrikter
- med udgangspunkt i historien
om Lomborg–Rom Elektricitetsværk
Lemvigarkivernes forlag
i samarbejde med
Lomborg Rom Lokalhistorisk Arkiv

Elektriciteten har været kendt siden oldtiden, men først omkring
år 1800 begyndte videnskabsmænd at finde ud af, hvad den kunne
bruges til. Da den danske fysiker H.C. Ørsted i 1820 opdagede
elektromagnetismen, gik det stærkt. 95 år efter kunne man i
Lomborg-Rom og mange andre steder rundt på kloden læse avisen
i skæret af elektrisk lys samt kværne og tærske med kraft fra
en elektrisk motor. På få år blev almindelige menneskers hverdag
revolutioneret.
Med Nissum Fjord som nabo
Af Willy Gransgaard tdl. ejer af Ml. Krogshede Bøvling
Om et mislykket afvandingsprojekt sidst i 1800tallet og hvordan man siden har brugt fjorden i hverdag og fritid.

Lysthuset i Noermarks have, Vejlby
Af Hanne Mehl, Harboøre
Chr. Hou Mærsk byggede i 1901 et lille hus i haven, hvor han kunne bede og holde andagt efter han var blevet enkemand med 11 børn. Lidt om livet i Harboøre sidst i 1800 tallet.

Råbjerghøj – Husmændenes mødeplads
Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum
og Kirsten Didriksen & Birthe Falk Agerbo, Bonnet Lokalarkiv
Et fælles sted til oplysning og dygtiggørelse af husmændene og oplæring af ungdommen. Om stifterne, børnedyrskuer og stedet i dag.

Robert Eriksens liv som fisker
Af Dorte Svendsen, Lemvig
Fra han startede på en kutter som ung, om vinterfiskeri i Østersøen og andre oplevelser til søs. Som havnearbejder og om Lemvig havns forandring i hans tid.

"Æ gammel møller" i Gudum Klostermølle
Af Anna Marie Tovborg, Gudum
Den unge gårdmandssøn der i 1833 bliver gift med den ældre mølleenke. Hvordan han blev en rig og velanskrevet mand i sognet, ved hjælp af flid og retfærdighed.Ove Urth:
Lemvig under og efter besættelsen. Lokalafdeling af Danmarks Frihedsråd stiftes i Lemvig. Modstandsgrupperne organiseres. Tyskerne opløser politiet.  Byrådet opretter Borgerværn. Befrielsen, retsopgøret og flygtningelejren i Rom

Kristian Præstegaard:
Dybe-Ramme Kommunes Vagtværn 1944-1945. Om små og store synder under besættelsen

Flynder Sognearkiv:
Ellen Agergaards erindringer fra Bækmarksbro og Flynder 1910-1945. Ellen Kirstine Agergaard, født Kattenhøj, 1903 i Brogaard, Bækmarksbro og død 1980 i Lemvig

Karl Pedersen:
”Mett Julius”
En barsk historie fra midten af 1800tallet om svigt, om ”tvangsflytning” fra den smilende natur i Midtjylland til den, for hende, ukendte og barske egn i Vestjylland. Hvordan hun alligevel fik sig arbejdet op til en tålelig tilværelse.

Arkivsamvirket i Lemvig Kommune


Ib Noe
Et tragisk mord i Hygum Sogn 1872
- og hvordan livet gik for den unge gerningsmand.

Christian Winkel Olesen
Thyborøn under besættelsen
Dagligliv og våbentransport

Arne Lisby Kjær
Om livet på Bøvling Klit og Mærsk-området i Fjaltring
1935 - 1955
- og hvordan det siden er gået med havet som nabo

Arkivsamvirket i Lemvig Kommune.

Arkivsamvirket i Lemvig Kommune har i to år nu udgivet årbøger med spændende historier fra lokalområdet.

Bøgerne kan købes i Lemvig Boghandel
eller andre boghandler 

- eller bestil dem her

Lemvigbogen 2018

Lemvigbogen 2017

Årbog 2016

Årbog 2015 > >

Årbog 2014 > >

Årbog 2013-2 > >

Årbog 2013 > >


Køb som E-bøger her:

Årbog 2015 > >

Årbog 2014 > >

Årbog 2013-2 > >

Årbog 2013 > >© 2013 Arkivsamvirket i Lemvig Kommune